U područjima
U kategorijama
Kontakt

Kontaktiraj Nas

Filmski ured Zadarske županije

ADRESA
  Trg tri bunara 5, 23 000 - Zadar, Hrvatska

TELEFON
  +385 23 251 153


Ivana Zrilić

Voditeljica Filmskog ureda i
Odjela za podršku kreativnoj industriji

  ivana.zrilic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr

  +385 23 251 153


Mario Grabarić

Viši stručni suradnik INOVAcije i
Filmskog ureda

  mario.grabaric(manki)inovacija-zadar(tocka)hr

  +385 23 322 112